• poradenská činnost v oblasti elektro a energetika

• provádění energetických auditů (energetický auditor, zapsán pod č.179 v Seznamu energetických auditorů na MPO ČR)

• výpočty tepelných ztrát objektů (VTZ) a Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

• alianční partner E.ON

• provádění revizí elektro na el.zařízeních bez omezení napětí dle ČSN 331500 a 332000-6, na pracovních strojích dle ČSN 332200,el.nářadí dle ČSN 331600 a na el.spotřebičích dle ČSN 331610, dále pak provádění revizí el.osvětlení, včetně měření osvětlení, měření staticky vodivých podlah

• vypracování dlouhodobých a ročních plánů revizí el.zařízení a vypracování plánu preventivních oprav a údržby elektro (PPO)

• vypracování „Protokolu“ o vlivu prostředí dle ČSN 332000-3

• termovizní měření tepelně-technických vlastností budov, kontrola oteplení elektrických rozvodů Nn a Vn