Firma EB – ZET, s.r.o začala pokračováním v činnosti volného sdružení podnikatelů v oboru elektro a energetika - PoKE Žďár nad Sázavou (Poradenská kancelář energetiky).

Firmu založili 19.dubna 1996 čtyři společníci, po transformaci firmy v roce 2000 a v roce 2008 zůstal ve vedení firmy jen jeden společník.

Firma EB-ZET s.r.o Žďár nad Sázavou je členem Cechu elektro okresu Žďár n/S.

Firma byla hlavním organizátorem obou ročníků regionální akce - ENERGIE PRO VYSOČINU - EPV Žďár nad Sázavou 1996 a 1997.

Činnost byla a je zaměřená na širokou oblast elektro a energetiky a to od poradenství pro občany a organizace, až po realizaci díla a to v oblasti silnoproudu a ochraně před bleskem či před účinky statické elektřiny.